ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!-Blogging

Blog

Blogging

ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್

ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕಲ್ಪನೆಯ ರಚನೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯವರೆಗೆ, ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವುದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್-ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಜನರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.Blog

ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ಲಾಗರ್‌ಗಳು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅತಿಥಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇತರ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.Blogger

ಬ್ಲಾಗರ್ ಎಂದರೇನು?

What Is Blog

ಬ್ಲಾಗರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಗರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಓದುಗರು ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ಲಾಗರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ.Blogging

ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರ ಗುರಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದು,

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಕಥೆಗಳು, ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ವ್ಯವಹಾರದ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಷಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯಮ-ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಅದರ ಗುರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.Blogging

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬರಹಗಾರರ ತಂಡವು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

Evernote ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಇದು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ.Beginner

Evernote ನ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಮುಖಪುಟ, ಇದು ಕಂಪನಿಯ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ,

ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ  ಸಹ ರಚಿಸುತ್ತವೆ.

UCLA ಯ ಬ್ರೂಯಿನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮೇಜರ್‌ಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.Beginner bloggers

ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳ 7 ವಿಧಗಳು

ಈಗ ನೀವು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್‌ನ ಅರ್ಥವನ್ನು  ಈವಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏಳು ರೀತಿಯ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಿಗಿನಂತೆ ನೋಡೋಣ.Types

01. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಲಾಗ್ (Personal Blog)

ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಡೈರಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಥವಾ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತೀ ಬಿಂಬದಿಂದ ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಮಾಡಬಹುದು.

02. ಸ್ಥಾಪಿತ ಬ್ಲಾಗ್ (Niche Blog )  

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲಾಗರ್‌ನ ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಕಾರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು, ಆಹಾರ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.

03. ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಗ್ (Multimedia Blog )

ಇದು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಲಿಖಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳಂತಹ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನ ಸಾರಾಂಶ, ವಿಷಯಗಳ ಕೋಷ್ಟಕ ಹಾಗೂ  ಅಗತ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.Blogging for beginners

04. ಸುದ್ದಿ ಬ್ಲಾಗ್ (News Blog)

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳಂತೆ, ಸುದ್ದಿ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

05. ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಬ್ಲಾಗ್ (Company or Business Blog)

ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವು ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು.

ಇದು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು.

06. ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಲಾಗ್ (Affiliate Blog)

ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ಬ್ಲಾಗ್ – ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಲೀಕರು ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.What is blogging

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲೇಖನಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಹಾಗೂ “ಅತ್ಯುತ್ತಮ” ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

07. ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ (Reverse Blog)

ಗುಂಪು ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಇದು ಬಹು ಲೇಖಕರು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಲೀಕರು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು.

ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಕೈಟ್ಲಿನ್ ಡಾ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗೂಡುಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (difference Between Blog and Website)

ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ತಾಜಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ – ಆಗಾಗ್ಗೆ ನವೀಕರಿಸುವ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗುಂಪು ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

Reedsy ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಿರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವು ಕಂಪನಿಯ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವೆಬ್ ಪುಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.Website

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಭಾಗವು ಪುಸ್ತಕ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಪುಟಗಳಂತಹ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ರೀಡ್ಸಿಯ(Reedsy) ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಭಾಗ

ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓದುಗರು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ – ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಬ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ರಿಯಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್ (RSS ಫೀಡ್) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಥವಾ Google Reader ನಂತಹ ಫೀಡ್ ರೀಡರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಲಿಂಕ್.

ಸಂದರ್ಶಕರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನ RSS ಫೀಡ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನ RSS ಫೀಡ್ ಅನ್ನು ವೆಬ್ ಪುಶ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಸಹ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿವೆ – ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆನ್ ಆಲ್ಟ್ಹೌಸ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್, ಆಲ್ಟ್ಹೌಸ್ನಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು.

ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೇಖಕರನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.

ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವಿಕಿಯು ಸಹಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು.Blogging

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ, ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆದಾರರಲ್ಲ.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾವು ವಿಕಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯ ಸಂಪಾದನೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹೊಸ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.Blogging

ತೀರ್ಮಾನ

ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನುವುದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಅದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಅಪ್-ಟು-ಡೇಟ್ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು – ಬ್ಲಾಗರ್ಗಳು ಸಹ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಉತ್ತಮ-ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಲಾಭದಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಲು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ.Youtuber

ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಉತ್ತಮ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಬ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.Blogging

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಗ್ ರಚಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ, ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ.Youtube

ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಟಾಪ್ 10 ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳು!-Radhika Pandit

ಪುನೀತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ!-Puneet Rajakumar

https://www.google.com/search?q=skillindiajobs.com&oq=s&aqs=chrome.1.69i60j69i59l2j69i57j69i59j69i60l3.7829j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *