ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ನವಜಾತ ಮಗುವಿನ ದುರಂತ ಮರಣ!

Cristiano Ronaldo ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಡಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಅವೆರೊ GOIH ComM ಜನನ 5 ಫೆಬ್ರವರಿ 1985, ಒಬ್ಬ…

ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಏನಿದು ಘೋರ ? -Athletic-Club-Vs-Real-Madrid

Athletic Club vs Real Madrid ಕೋಪ ಡೆಲ್ ರೇಯ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಪಾ ಡೆಲ್ ರೇ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಲಾ ಕೋಪಾ…