ಬಲ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ತಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ!-Throw Ball Skills

Throw Ball Skills ಬೆಂಗಳೂರು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಯತಾಕಾರದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಆಟವಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.methods used ಹಾಗೆಯೇ ಇದು…

ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಏನಿದು ಘೋರ ? -Athletic-Club-Vs-Real-Madrid

Athletic Club vs Real Madrid ಕೋಪ ಡೆಲ್ ರೇಯ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಪಾ ಡೆಲ್ ರೇ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಲಾ ಕೋಪಾ…

ಒಲಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯತೆ, ಕುತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ?-Winter-Olympics-Boycott

Winter-Olympics-Boycott ಶುಕ್ರವಾರ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮುನ್ನ , ಭಾರತವು ಆಟಗಳನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. india at olympics…