ಕೊರೋನ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.8 ಲಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೃತ್ಯು‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *