ಚೀನಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯೂರೋಪ್‌, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಳ, ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗೆ ಚಿಂತನೆ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *