ಜೇನು ಕೃಷಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌; ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವಾಗುತ್ತಿದೆ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ: ಕೆಜಿಗೆ 250 ರಿಂದ 300 ರೂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *