ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಿಜಾಬ್ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಿಳಿ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಧರಿಸಿ ಬಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *