ದೇಹ ಹಾಗು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭಾರ್ಗವಿ ನಾರಾಯಣ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *