ಪರಿಷತ್​​ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹುಮತ ಬಂದ್ರೂ ಜೆಡಿಎಸ್​ ಮೈತ್ರಿ ಬಿಡಲ್ಲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *