ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿದೆ: ಶಾಸಕ ಝಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಆರೋಪ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *