ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೊನಿಡೇಲಾ: ತೆಲುಗು ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ “ಭೋಲಾ ಶಂಕರ್” ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *