ರಷ್ಯಾದ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 16 ಸಾವು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *