ರೋಹಿತ್‌ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಚೋಪ್ರಾ ಬೇಸರ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *