ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲ ಅವರ 26 ವರ್ಷದ ಝೈನ್ ನಾಡೆಲ್ಲ ನಿಧನ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *