ಔರಾದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೊಗುವ ಮುನ್ನ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಅಮರೇಶ್ವರರ ಪೂಜೆ ನೇರವೇರಿಸಿದರು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *