ಬೀದರ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸಿಬಿ ದಾಳಿಯ ಶಾಕ್!-Bidar ACB Raid News

Bidar ACB Raid News ಬೆಂಗಳೂರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ 18 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ,…