ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಹರಿಹರರು!-Amulya Twin Babies

Amulya Twin Babies ಅಮೂಲ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.…