ಅಪ್ಪು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಸ್ತಕ “ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ”

puneet rajkumar biography ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಶರಣು ಹುಲ್ಲೂರು ಅವರು ಒಡನಾಟ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶರಣು,…