ಟೆಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಬೀದರ & ಔರಾದ ರಸ್ತೆ!

Bidar To Aurad Road ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಔರಾದ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ Aurad-Bidar Road ಮಧ್ಯೆದ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ…