ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದಾರೆ!

ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಸವರಾಜ ಸೋಮಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಾಗು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮತ್ತು 23 ನೇ…

ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ!

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವ,…