ಮೋದಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜು!-Modi@20 Book

Modi@20 Book ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರದಾಸ್ ಮೋದಿಯವರು 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1950 ರಂದು ಬಾಂಬೆ ರಾಜ್ಯದ ಇಂದಿನ ಗುಜರಾತ್ ಮೆಹ್ಸಾನಾ…