ಸಿಬಿಎಸಇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ?-cbse 10th result

cbse 10th result 2022 CBSE 10 ನೇ ಅವಧಿ-1 ಫಲಿತಾಂಶ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿಯು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು…