ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ವಿರುದ್ಧ FIR!

Chandrababu Naidu ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ನಾರಾ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಜನನ 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 1950) ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ…