ಭಾರತದ ಅಪರೂಪದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಕೆ.ಕಾಮರಾಜ್

ಭಾರತದ ಅಪರೂಪದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಕೆ.ಕಾಮರಾಜ್ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಆಡಳಿತ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟಿನ ಅಲಕೇಶನ್ ಹಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಗ ಬಂದ ನೂರಾರು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು…

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ…

latest news -Ganga worship by chief minister today

latest news -Ganga worship by chief minister today ಇಂದು ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಬಾಗೀನ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.…