ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!

coal india recruitment ಕೋಲ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ haagu ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನಿಗಮವಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ…