ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ & ತೊಂದರೆಗಳು!

Cold Water ತಂಪಾದ ನೀರು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಶೀತಲವಾಗಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳು, ಐಸ್-ತಣ್ಣೀರಿನ ಸೇವನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು…