108 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಹನುಮಾನ್ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ!-Hanuman

Hanuman Jayanti ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ-Hanuman ಹನುಮಾನ್ ಜನ್ಮೋತ್ಸವವು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಿಂದೂ…