ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೇ 31ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ!

Karnataka Education Department ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು…