ಬೀದರನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ ಪಕ್ಷದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೊಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ!

Congress Digital Membership ಬೀದರ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಂದು ಆಗಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ…

ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೂ ಸಾಲ ಹೇರಲಾಗಿದೆ!

Eshwar Khandre News ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ…