ಹಿಜಾಬ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ!

Murder threat to hijab jury ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ-Hijab ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದವು ಜನವರಿ 2022 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ…

ಹಿಜಾಬಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಡಿ!-basavaraj bommai

basavaraj bommai urgest people to follow ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನಂತರ, …