ಮೃತ ನವೀನ ತಂದೆಯ ಮಾತು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ!

Naveen Death Is Becoming Political ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ದಾಳಿ ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವು ಇಡಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ,…