ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

praveen-kumar-sobti-death ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊಬ್ತಿ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1947 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಹಾಲಿ ಕಾಲನ್, ಪಂಜಾಬ್…