ಪ್ರಭಾಸ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಯಾರು!

Prabhas Demanded Malayalam heroine ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್‌ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ, ರಾಧೆಶ್ಯಾಮ್, ಸಲಾರ್, ಆದಿಪುರುಷ್…