ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ!

Radhika Pandit ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದ ನಂತರ…