ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ “ಇಫ್ತಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ” ಏರ್ಪಾಟು!-Iftar Party

Iftar Party ಇಫ್ತಾರ್-Iftar Party ಇಫ್ತಾರ್ ರಂಜಾನ್‌ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರು…