ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ 600 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆಯ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ!

Ramesh Jarkiholi ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು, 2020 ಮತ್ತು 2021 ರ ನಡುವೆ.…