ರೇ ಡಾಲಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ದಂಗಾದ ಜನರು ?-ray-dalio-civil-war

ray-dalio-civil-war ರೇ ಡಾಲಿಯೊ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರವು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್…