ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ‘ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್’ ಕಣ್ಣು!

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ-Rohit Sharma ರೋಹಿತ್ ಗುರುನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ (ಜನನ 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 1987) ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ…