RRR ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪುಡಿ ಪುಡಿ…!

RRR Box Office Collection ರೌದ್ರಂ ರಣಂ ರುಧಿರಂ ಚಿತ್ರ RRR 2022 ರ ಭಾರತೀಯ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅವಧಿಯ…