“ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರ” ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್!-Jonty Rhodes

ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್-Jonty Rhodes ಜೊನಾಥನ್ ನೀಲ್ “ಜಾಂಟಿ” ರೋಡ್ಸ್ (ಜನನ 27 ಜುಲೈ 1969) ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರೂಪಕ…