30 ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ!

Sai Pallavi Birthday ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೆಂತಾಮರೈ (ಜನನ 9 ಮೇ 1992) ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಮತ್ತು…