ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರಲು ಸಜ್ಜು!-Saurav Ganguly

Saurav Ganguly ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಸೌರವ್ ಚಂಡೀದಾಸ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್…