ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು 75% ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯ!Students News

Students News ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಕಾರಣದಿಂದ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ…