ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ!

KL Rahul ಕಣ್ಣೂರು ಲೋಕೇಶ್ ರಾಹುಲ್ (ಜನನ 18 ಏಪ್ರಿಲ್ 1992) ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ…