ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ದಂಪತಿಗಳು!

subrato-sushmita-bagchi-donate-425-crore ಬೆಂಗಳೂರು  ಬೇರೆಯವರ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.…