ರಕ್ತ ಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು!-Anemia Treatment

Anemia Treatment ರಕ್ತ ಹೀನತೆ (Blood loss) ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ಚರ್ಮ ಕಳೆಗುಂದುವಿಕೆ , ತೀವ್ರ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ,…