ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ “ದೆಹಲಿ ಫೈಲ್ಸ್” ಫಿಕ್ಸ್!

ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ವಿವೇಕ್ ರಂಜನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ (ಜನನ 10 ನವೆಂಬರ್) ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು ಹಿಂದಿ…

ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ!-Vivek Agnihotri

Vivek Agnihotri ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಫೈಲ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಈಗ…