ಕುಡುಕನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದಿಗ್ಬ್ರಮೆಯಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!-Lion and drunk man

Lion and drunk man ವೈರಲ್ ಕುಡಿಯುದರಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದುಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ…