ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಿಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ!

Amreen Bhat ಅಮರೀನ್ ಭಟ್ ಇಂದು ನಾವು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಮರೀನ್ ಭಟ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ…