ಉಕ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ಕುರಿತು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರಮ!-Ukraine and Russia

Ukraine and Russia ಗೂಗಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್​ ಗೂಗಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್​ನ ಕೆಲವು ಟೂಲ್ಸ್​​ಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್​​ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಗೂಗಲ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ…